Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Blå højglanstørrer

Højglanstørrer blå
TØRREGLANS BLÅ 25 LTR

Varenr. 08930255
EAN 4045989957590
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Flydende tørremiddel til brug i bilvaskehaller med luftblæsere

Letter hurtig fjernelse af store områder med vandfilm


  • Vand fjernes stort set fra køretøjets overflade, inden blæseren tages i brug

  • Fremragende tørring


Skaber en ekstra beskyttende film


  • Køretøjets overflader udvikler en flot glans

  • Regnvand perler af


Fri for fosfat, AOX og silikonepH-værdi i koncentratet: ca. 4Fri for mineralolie og kulbrinterPåvirker ikke effektiviteten af udskillere til lette væsker.Let bionedbrydeligt i henhold til OECD.


OECD = Organisation for Economic Cooperation and Development (organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling)

Bemærk

Opbevares et frostfrit sted. Undgå overdosering. Må kun anvendes på rensede og skyllede overflader.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Indeholder ikke A og B stoffer

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til brug i bilvaskeanlæg og selvbetjeningsvaskeanlæg til biler.

Instruktioner

Ved dosering med doseringspumpen suges ind ufortyndet. Når der doseres ved hjælp af en injektor, røres 1 del højglanstørrer op med 9 dele vand.Påføringskoncentration: Ca. 0,2%Forbrug pr. køretøj: Ca. 8-10 ml

Vægt for indhold

24,79 kg

Kemisk basis

Kationiske overfladeaktive stoffer

Lugt/duft

Karakteristisk

Farve

Blå

pH-værdi

4

Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen

ved 20 °C

Betingelser for pH-værdi

i koncentrat

Massefylde

0,986 g/cm³

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

12 Måned/Måneder

Silikonefri

Ja

Fosfatfri

Ja

Biologisk nedbrydelig

Ja

AOX-fri

Ja

Indhold

25 l

Beholder

Dunk

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger