Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Multi-klæbemasse med stor trækstyrke

Multifix
MULTIFIX, BEIGE, 310 ML.

Varenr. 0893100110

Prisvisning for kunder efter login

Multi-klæbemasse med stor trækstyrke

Varenr. 0893100110

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

Se tilgængelighed hos en Würth-filial

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Hurtighærdende montageklæber med stor trækstyrke

Limning med stor trækstyrke


 • Meget høj klæbestyrke

 • Viskoplastisk klæbemasse med lav skumdannelseseffekt


 • Hurtig reaktionstid med høj funktionsstyrke efter blot 15 minutter

 • Meget god vedhæftning til en bred vifte af materialer, f.eks. marmor, syntetisk sten osv.

 • Kan slibes og males over

 • Modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og ældning

 • Silikonefri
Bemærk
 • Permanente forskallingselementer = Pressede træcementplader (24 mm tykke gulvpaneler og 10 mm tykke vægpaneler), som anvendes i byggeriet til rundforskalling, loftsforskalling og overliggerforskalling. Forskallingen indkapsles i beton (lofter med en tykkelse på 160 mm, tykkere lofter på 180 og 200 mm skal vurderes fra sag til sag) og forbliver i elementet, deraf navnet ”permanent forskalling".

 • Testrapporten 5131/2446a med ekspertudtalelse ved brev fra testinstituttet for byggematerialer i Braunschweig bekræfter, at permanent forskalling med pressede træcementplader (L=10/24), der er limet med effektivt universalklæbemiddel, er egnet til lofter med en tykkelse på op til 160 mm. Lofter med en tykkelse på 180 og 200 mm vurderes fra sag til sag.

 • Viskositeten af PUR-klæbemidler med 1 komponent ved behandling ved +15 °C er ca. dobbelt så stor som ved +25 °C.

 • Sollys misfarver klæbemidlet, men påvirker ikke klæbestyrken.

 • Limning af aluminium, kobber, messing: Kun på kemisk forbehandlede eller belagte overflader: Disse materialer kan ikke permanent limes på en måde, der er modstandsdygtig over for ældning, uden en passende forbehandling af limningsoverfladerne.

 • Pulverlakerede emner og alle metaller skal altid rengøres med aluminiumsrens type 60 (art.nr. 0892 130 030/0892 130 031).

 • Pulverlakering med PTFE-komponenter kan ikke pålideligt limes uden forbehandling (f.eks. plasmaproces).

 • Pressetryk: for limede overflader ≥ 0,015 N/mm²

 • til limning af massivt træ ≥ 1 N/mm²

 • Ved limning af spaltetykkelser ≥ 2,5 mm er limnings-, presse- og hærdningstiderne betydeligt længere, limning af spaltetykkelser ≥5 mm er ikke mulig.

 • Hvis fugt forventes, skal limningsspalterne/limningsoverfladerne også forsegles/beskyttes med en egnet tætningsmasse.

 • Ved limning af metaller med absorberende materialer (f.eks. træ, byggematerialer osv.) kan fugten langsomt transporteres gennem limningsspalten af det absorberende materiale på metaloverfladen, hvor den kan forårsage korrosionsskader på metallet. Metallimningsoverfladen skal derfor have passende korrosionsbeskyttelse, f.eks. maling eller pulverlakering.

 • Ved limning af forskellige materialer (med forskellige ekspansionsegenskaber) skal målene for limningsspalten tilpasses materialeadfærden på sigt.

 • De sammenlimede emner må først males, når klæbemidlet er helt hærdet. Hvis de males for tidligt, kan der dannes blister i malingen.

 • Da det er vanskeligt at definere aluminiumsoverflader og -egenskaber, anbefaler vi altid, at du får tilstrækkelige oplysninger fra leverandøren til, at du kan vælge de optimale forbehandlinger til netop din limning. Det er nødvendigt med tilstrækkelige indledende kontroller.

 • Ved fremstilling og forarbejdning af rustfrit stål anvendes ofte hjælpematerialer som voks, olie osv., som ikke bare kan tørres rene. Det har vist sig, at efter rengøring med opløsningsmidler, slibning eller (endnu bedre) sandblæsning af overfladen, efterfulgt af gentagen rengøring med opløsningsmidler, giver det betydeligt bedre resultater.

 • Forzinkede plader skal altid beskyttes mod permanent fugt. For at undgå dannelse af "hvid rust" skal fugt, der opstår, forhindres i at komme i kontakt med limfladen.

 • Limning af lærketræ: PUR klæbemidler med 1 komponent må aldrig anvendes til limning af lærketræ i udendørs områder. Stoffet "arabinogalactan" i træet svækker i høj grad limningens styrke. Der er ikke konstateret problemer med PVAC- og EPOXI-klæbemidler.

 • Ved limning af massivt træ skal klæbemidlet helst påføres begge limflader.

 • Klæbemidlet er let skummende og er derfor velegnet til brug på let ujævne overflader. Pressetid skal justeres efter limleddets tykkelse.

 • Til limning af massivt træ til udendørs brug skal der udføres passende test for at bestemme den optimale permanente limning afhængigt af trætypen, vejrintensiteten, overfladebeskyttelsen og limningsspaltens geometri.

 • Hindedannelses- og sammenføjningstid samt de nødvendige tryk- og behandlingstider påvirkes af bl.a. kriterier som materiale, temperatur, mængde og luftfugtighed. Det betyder, at de kun kan bestemmes præcist ved hjælp af uafhængige test. Installatøren bør tilføje passende sikkerhedsmargener for de angivne referenceværdier.
 • Testet vedhæftning af "fastsiddende forskallingselementer"* ved MPA i Braunschweig. Testnummer: 5131/2446-a

 • Testet belastningsgruppe D4 i overensstemmelse med DIN/EN 204 ved ift i Rosenheim. Testnummer: 55524676

 • Testet vandbestandighed i overensstemmelse med WATT 91 ved ift i Rosenheim. Testnummer: 555 34457


*Fastsiddende forskallingselementer: Pressede træcementplader, som anvendes i byggeriet til mangekantet rundforskalling, loftsforskalling og overliggerforskalling. Forskallingen indkapsles i beton og forbliver i elementet. Derfor kaldes den "fastsiddende forskalling".

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Anvendelsesområde

Universallim kan anvendes til limning af dørpaneler, trappetrin, gelændere, “permanente forskallingselementer” fremstillet af træcement, fladpressede paneler, bundplader, naturstensfinish, metalvinduer, vinduer, vindueskarme, laminerede beklædninger, generelle reparationer og monteringsforbindelser.

Instruktioner

Overfladerne skal være rene, tørre og fri for


fedt. Til forbehandling henvises til optimeringstabellen i det tekniske datablad.Påfør klæbemidlet på en af de tilstødende dele som en kugle eller over hele overfladen vha. en rillet murske. Delene skal samles inden for hindedannelsestiden, hvor der dannes hud, og trykkes ned, indtil styrken er opnået.


Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.

Kemisk basis

Polyuretan

Farve

Beige

Tæthed/betingelser

1,52 g/cm³ / ved 20 °C, EN 542

Gennemhærdningstid/betingelser

2,5 mm/døgn / 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Min. hindedannelsestid, tør/betingelser

5 min. / Ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Min./maks. bearbejdningstemperatur

7 til 30 °C

Min./maks. temperaturmodstand

-30 til 110 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Beholder

Patron

Vægt for indhold

470 g

Indhold

310 ml

Silikonefri

Ja

Modstand mod

Aldring
Vejr

Supplerende artikler

Fugepistol, art.nr. 0891 ...

Nødvendigt tilbehør:

 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Trykluftfugepistol Juniorfix

TRYKLUFT-FUGEPISTOL-310ML-PATRON

MASTER
Kraftig og let trykluftfugepistol til påføring af produkter i patroner. Perfekt egnet til klæbemasser og fugemasser med høje og lave viskositeter.
x 1 stk.
Akku fugepistol AKP 18-600 M-CUBE

18V AKKU FUGEPI, 600ML SYSKO 2XB.L MCUBE

MASTER M-CUBE
Kraftig 18 V-fugepistol, som Würth har udviklet for at imødekomme håndværkernes behov.
x 1 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).

Ekstra tilbehør:

 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Primer til klæbe- og forsegler Adhesion Plus til plast/træ/sten

PRIMER TIL KLÆBE- OG FORSEGLER, 250 ML.

Optimering af plast-, træ-, sten- og betonoverflader
Rengøringsklud Tex-Rein

TEX-REIN AFTØRRINGSKLUD, 150 STK.

Ekstra tynd rengøringsklud til støv og fnugfølsomme områder

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).

Flere varer:

 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Trykluftfugepistol Juniorfix

TRYKLUFT-FUGEPISTOL-310ML-PATRON

MASTER
Kraftig og let trykluftfugepistol til påføring af produkter i patroner. Perfekt egnet til klæbemasser og fugemasser med høje og lave viskositeter.
x 1 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
Varenr. Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger