Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Multi-klæbemasse med stor trækstyrke

Multifix
MULTIFIX, BEIGE, 310 ML.

Varenr. 0893100110

Prisvisning for kunder efter login

Multi-klæbemasse med stor trækstyrke

Varenr. 0893100110

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

Se tilgængelighed hos en Würth butik

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Hurtighærdende montageklæber med stor trækstyrke

Limning med stor trækstyrke


 • Meget høj klæbestyrke

 • Viskoplastisk klæbemasse med lav skumdannelseseffekt


Gennemprøvede klæbeegenskaber


 • Testet vedhæftning af "fastsiddende forskallingselementer" ved MPA Braunschweig

 • Testet belastningsgruppe D4 i overensstemmelse med DIN/EN 204 ved ift Rosenheim

 • Testet varmemodstand i overensstemmelse med DIN EN 14257 (WATT 91) af ift Rosenheim


Alsidig anvendelse og klæber til en lang række materialer


 • Meget god vedhæftning til en bred vifte af materialer, f.eks. marmor, syntetisk sten osv.

 • Kan efterfølgende pulverlakeres (+200 °C/30 minutter)

 • Kan slibes og males over


 • Hurtig reaktionstid med høj funktionsstyrke efter blot 15 minutter

 • Hurtig og ensartet hærdning op til 4 mm led

 • Høj modstandsdygtighed (kortvarigt over for fortyndede syrer, alkalier og opløsningsmidler)

 • Modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og ældning

 • Uden silikone og opløsningsmidler
Bemærk
 • Permanente forskallingselementer = Pressede træcementplader (24 mm tykke gulvpaneler og 10 mm tykke vægpaneler), som anvendes i byggeriet til rundforskalling, loftsforskalling og overliggerforskalling. Forskallingen indkapsles i beton (lofter med en tykkelse på 160 mm, tykkere lofter på 180 og 200 mm skal vurderes fra sag til sag) og forbliver i elementet, deraf navnet ”permanent forskalling".

 • Testrapporten 5131/2446a med ekspertudtalelse ved brev fra testinstituttet for byggematerialer i Braunschweig bekræfter, at permanent forskalling med pressede træcementplader (L=10/24), der er limet med effektivt universalklæbemiddel, er egnet til lofter med en tykkelse på op til 160 mm. Lofter med en tykkelse på 180 og 200 mm vurderes fra sag til sag.

 • Viskositeten af PUR-klæbemidler med 1 komponent ved behandling ved +15 °C er ca. dobbelt så stor som ved +25 °C.

 • Sollys misfarver klæbemidlet, men påvirker ikke klæbestyrken.

 • Limning af aluminium, kobber, messing: Kun på kemisk forbehandlede eller belagte overflader: Disse materialer kan ikke permanent limes på en måde, der er modstandsdygtig over for ældning, uden en passende forbehandling af limningsoverfladerne.

 • Pulverlakerede emner og alle metaller skal altid rengøres med aluminiumsrens type 60 (art.nr. 0892 130 030/0892 130 031).

 • Pulverlakering med PTFE-komponenter kan ikke pålideligt limes uden forbehandling (f.eks. plasmaproces).

 • Pressetryk: for limede overflader ≥ 0,015 N/mm²

 • til limning af massivt træ ≥ 1 N/mm²

 • Ved limning af spaltetykkelser ≥ 2,5 mm er limnings-, presse- og hærdningstiderne betydeligt længere, limning af spaltetykkelser ≥5 mm er ikke mulig.

 • Hvis fugt forventes, skal limningsspalterne/limningsoverfladerne også forsegles/beskyttes med en egnet tætningsmasse.

 • Ved limning af metaller med absorberende materialer (f.eks. træ, byggematerialer osv.) kan fugten langsomt transporteres gennem limningsspalten af det absorberende materiale på metaloverfladen, hvor den kan forårsage korrosionsskader på metallet. Metallimningsoverfladen skal derfor have passende korrosionsbeskyttelse, f.eks. maling eller pulverlakering.

 • Ved limning af forskellige materialer (med forskellige ekspansionsegenskaber) skal målene for limningsspalten tilpasses materialeadfærden på sigt.

 • De sammenlimede emner må først males, når klæbemidlet er helt hærdet. Hvis de males for tidligt, kan der dannes blister i malingen.

 • Da det er vanskeligt at definere aluminiumsoverflader og -egenskaber, anbefaler vi altid, at du får tilstrækkelige oplysninger fra leverandøren til, at du kan vælge de optimale forbehandlinger til netop din limning. Det er nødvendigt med tilstrækkelige indledende kontroller.

 • Ved fremstilling og forarbejdning af rustfrit stål anvendes ofte hjælpematerialer som voks, olie osv., som ikke bare kan tørres rene. Det har vist sig, at efter rengøring med opløsningsmidler, slibning eller (endnu bedre) sandblæsning af overfladen, efterfulgt af gentagen rengøring med opløsningsmidler, giver det betydeligt bedre resultater.

 • Forzinkede plader skal altid beskyttes mod permanent fugt. For at undgå dannelse af "hvid rust" skal fugt, der opstår, forhindres i at komme i kontakt med limfladen.

 • Limning af lærketræ: PUR klæbemidler med 1 komponent må aldrig anvendes til limning af lærketræ i udendørs områder. Stoffet "arabinogalactan" i træet svækker i høj grad limningens styrke. Der er ikke konstateret problemer med PVAC- og EPOXI-klæbemidler.

 • Ved limning af massivt træ skal klæbemidlet helst påføres begge limflader.

 • Klæbemidlet er let skummende og er derfor velegnet til brug på let ujævne overflader. Pressetid skal justeres efter limleddets tykkelse.

 • Til limning af massivt træ til udendørs brug skal der udføres passende test for at bestemme den optimale permanente limning afhængigt af trætypen, vejrintensiteten, overfladebeskyttelsen og limningsspaltens geometri.

 • Hindedannelses- og sammenføjningstid samt de nødvendige tryk- og behandlingstider påvirkes af bl.a. kriterier som materiale, temperatur, mængde og luftfugtighed. Det betyder, at de kun kan bestemmes præcist ved hjælp af uafhængige test. Installatøren bør tilføje passende sikkerhedsmargener for de angivne referenceværdier.
 • Testet vedhæftning af fastsiddende forskallingselementer ved MPA Braunschweig

 • Testet belastningsgruppe D4 i overensstemmelse med DIN/EN 204 ved ift Rosenheim

 • Testet varmemodstand i overensstemmelse med DIN EN 14257 (WATT 91) af ift Rosenheim

 • Franske VOC-emissioner klasse A+


*Permanente forskallingselementer: Pressede træcementplader, som anvendes i byggeriet til mangekantet rundforskalling, loftsforskalling og overliggerforskalling. Forskallingen indkapsles i beton og forbliver i elementet, og kaldes derfor "permanent forskalling".

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Der anvendes lim med stor trækstyrke til limning af dørpaneler i huse, trappetrin, gelændere, fodplader, lister, til fastgørelse af understøtninger til falske gulve, fastsiddende forskallingselementer fremstillet af pressede træcementplader, til forarbejdning af natursten, til vindues- og dørkonstruktion, vindueskarme, laminatbeklædninger, carporte, pergolaer, fastgørelse af skilte samt til generelle reparationer og montering.

Instruktioner

Påføringsflader skal være rene, tørre og frie for fedt. Til forbehandling henvises til optimeringstabellen i det tekniske datablad.Klæbemassen påføres på den ene side af de dele, der skal limes, som en vulst eller påføres over hele overfladen ved hjælp af en tandspatel. De limede dele skal samles inden for huddannelsestiden og trykkes sammen, indtil den funktionelle styrke er opnået.


Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.

Indhold

310 ml

Kemisk basis

Polyuretan

Farve

Beige

Tæthed/betingelser

1,52 g/cm³ / ved 20 °C, EN 542

Application quantity min./max. / conditions

150-300 g/m² / depending on base material

Min. våd hindedannelsestid/betingelser

2 min./ Ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Min. hindedannelsestid, tør/betingelser

5 min. / Ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Gennemhærdningstid/betingelser

2,5 mm/døgn / 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Min./maks. bearbejdningstemperatur

7 til 30 °C

Min./maks. temperaturmodstand

-30 til 110 °C

Short term temperature resistance max. /conditions

200 °C / Kortvarigt maks. 30 min.

Trækstyrke

14 N/mm²

Betingelser for kombineret spænding og forskydningsmodstand

i overensstemmelse med EN 1465

Holdbarhed fra produktion/betingelser

24 Måned/Måneder / cool and dry storage area, no exposure to sunlight, 15°C to 25°C, in tightly closed original container

Vægt for indhold

470 g

Silikonefri

Ja

Opløsningsmiddelfri

Ja

Modstand mod

Aldring
Vejr

Kortvarig modstand mod

Fortyndet lud
Fortyndede syrer
Opløsningsmiddel

Nødvendigt tilbehør:

 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Trykluftfugepistol Juniorfix

TRYKLUFT-FUGEPISTOL-310ML-PATRON

MASTER
Kraftig og let trykluftfugepistol til påføring af produkter i patroner. Perfekt egnet til klæbemasser og fugemasser med høje og lave viskositeter.
x 1 stk.
Akku fugepistol AKP 18-600 M-CUBE

18V AKKU FUGEPI, 600ML SYSKO 2XB.L MCUBE

MASTER M-CUBE
Kraftig 18 V-fugepistol udviklet af Würth for at imødekomme håndværkernes behov.
x 1 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Ekstra tilbehør:

 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Primer til klæbe- og forsegler Adhesion Plus til plast/træ/sten

PRIMER TIL KLÆBE- OG FORSEGLER, 250 ML.

Optimering af plast-, træ-, sten- og betonoverflader
Rengøringsklud Tex-Rein

TEX-REIN AFTØRRINGSKLUD, 150 STK.

Ekstra tynd rengøringsklud til støv og fnugfølsomme områder

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Flere varer:

 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Trykluftfugepistol Juniorfix

TRYKLUFT-FUGEPISTOL-310ML-PATRON

MASTER
Kraftig og let trykluftfugepistol til påføring af produkter i patroner. Perfekt egnet til klæbemasser og fugemasser med høje og lave viskositeter.
x 1 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr. Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger