Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

AdBlue® Til dieselmotorer med SCR-system til efterbehandling af udstødningsgas

AdBlue
ADBLUE 10L

Varenr. 5861700110
EAN 4065746416047

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til dieselmotorer med SCR-system til efterbehandling af udstødningsgas
  • 32,5 % vandig opløsning for at reducere nitrogenoxidemissioner

  • I overensstemmelse med ISO-specifikation ISO 22241-1
Bemærk

Undgå kontakt med hud, øjne og lakken på køretøjet. Fyld kun den angivne tank med AdBlue®


. Må ikke fyldes i dieseltanken. AdBlue® må ikke fortyndes med vand. Udsæt ikke AdBlue® for direkte sollys.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

1,89 liters flaske føres ikke i Danmark

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

32,5 % vandig ureaopløsning til dieselbiler med SCR-katalysatorer. Til reduktion af nitrogenoxider i udstødningsgassen for at overholde Euro 4/5-emissionsstandarderne (for lastbiler) og Euro 6 (for biler)

Instruktioner

Ved påfyldning af AdBlue® skal de relevante oplysninger noteres i betjeningsvejledningen til det køretøj, der skal fyldes.

Indhold

10 l

Farve

Transparent

Lugt/duft

Næsten lugtfri

Kemisk basis

Urinstof i demineraliseret vand

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Massefylde

1,09 g/cm³

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger