Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Primer til superlim

Primer til superlim
PRIMER TIL SEKUNDLIM PÅ PLASTIK 50ML

Varenr. 08930915
EAN 4050641031556
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

For forbedret vedhæftning af svært klæbbare plasttyper
Bemærk

Forsigtig: Ved sammenlimning af forskellige materialer skal kun den ikke-polære overflade primes

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Primeren bruges til at forbedre vedhæftningen på materialer, der er vanskelige at lime sammen

Instruktioner

Primeren kan påføres overfladen med sugende materiale (f.eks. en lille svamp) eller børster efter behov. Dele kan også nedsænkes eller sprøjtes.


Opløsningsmidlet skal være helt fordampet, før klæbemassen påføres!


Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.

Kemisk basis

Alifatisk opløsningsmiddel

Farve

Transparent

Massefylde

0,68 g/cm³

Min. flammepunkt

-10 °C

Holdbarhed fra produktion/betingelser

24 Måned/Måneder / ved stuetemperatur

Indhold

50 ml

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger