Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Karmskrue AMO® III 7,5 type 2 cylinderhoved 8,0 mm
Karmskrue AMO<SUP>® </SUP>III 7,5 type 2 cylinderhoved 8,0 mm - 1
Karmskrue AMO<SUP>® </SUP>III 7,5 type 2 cylinderhoved 8,0 mm - 2
Karmskrue AMO<SUP>® </SUP>III 7,5 type 2 cylinderhoved 8,0 mm - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Karmskrue AMO® III 7,5 type 2 cylinderhoved 8,0 mm

Til økonomisk vinduesmontering i beton og murværk af massiv sten. Med cylinderhoved, stål, gulkrom forzinket, kærv AW30

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

 • Positiv låsning, aftagelig forankring uden ekspansionstryk

 • Lastbærende funktion bevares, selv under termisk belastning

 • Testet brandmodstandsvarighed på 120 minutter

 • Sparer tid – ingen ankre påkrævet

 • Korte installationstider, da der ikke kræves værktøj til isætning

 • AW-kærv til længere bitlevetid, forbedret kraftoverføring og ingen udstødningskræfter

 • Gennemgangsmontering

 • Øjeblikkelig bæreevne – ingen ventetid efter isætning

 • Aftagelig

 • Næsten ingen udvidelseskræfter ved isætning
Bemærk

Oplysninger om brug


Retningslinjer for planlægning og gennemførelse af installation af vinduer og udvendige døre, 2010-udgaveArt.nr.5995000000:Fastgørelsen skal på sikker vis overføre alle standardkræfter, der påvirker vinduet, til strukturen og fundamentet. Den totale belastning skal derfor beregnes ud fra f.eks. vinduesbelastningen, vindbelastningen og arbejdsbelastningen (se DIN 1055). Det aktuelt gældende bygningsreglement angiver, at bygninger og deres komponenter skal planlægges på en sådan måde, at de ikke er farlige for menneskers liv og sundhed eller udgør en fare for den offentlige sikkerhed. Montering af vinduerne skal også opfylde dette kriterium.Vinduesvægge ifølge tidligere DIN 18056-standard eller elementer med et areal på over 9 m² og ulykkessikrede ruder som angivet i de tyske tekniske regler for sikkerhedsruder (TRAV) eller DIN 18008-4DIN 18056-standarden gælder for vinduesvægge med et minimumsareal på 9 m² og en minimumssidelængde på 2 m på den korteste side. Ankre med en generel byggetilladelse eller en europæisk teknisk godkendelse eller med individuel godkendelse bør anvendes til dette formål. Tilsvarende må kun ankre med en generel byggetilladelse eller europæisk teknisk godkendelse eller med individuel godkendelse bruges til at fastgøre ulykkessikrede ruder som angivet i de tyske tekniske regler for sikkerhedsruder (TRAV) eller DIN 18008-4.Andre oplysninger


Det er vigtigt at kontrollere, at komponenterne er korrekt installeret i henhold til de specifikke konstruktionsforhold (f.eks. vægt på vinduesramme, overfladeegenskaber). Fastgørelse af ulykkessikrede ruder iht. de tyske tekniske regler for sikkerhedsruder (TRAV) eller DIN 18008-4 må kun udføres med AMO III-skruen, hvis der er indhentet relevant individuel godkendelse, inden monteringen påbegyndes.Nyttige oplysninger:


 • Juster vinduesrammer ved hjælp af universaltvinger eller AMO Bag

 • Skruelængde = rammebredde + afstand + indskruningsdybde (se også 55.2 AMO III 11,5 mm)

Brandsikringstestrapport nr. 3174/0649-2 dateret 12. januar 2000Afprøvning af egnethed til fastgørelse af et oversvømmelsessikret vindue i overensstemmelse med ift-direktiv FE-07/1 foretaget af ift Rosenheim-instituttet. Testrapport nr. 202 31790 fra 17. maj 2006