Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Brændstofbeholder, stål, 20 liter

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Brændstofbeholder, stål, 20 liter

Brændstofbeholdere til transport af benzin og diesel

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Til optankning af køretøjer og brændstofdrevne maskiner


 • TÜV-typetestet overvågning af etiket, sikkerhed og almindelig produktion

 • Vægtykkelse 0,9 mm i overensstemmelse med DIN 7274

 • Udvendig pulverlakering med høj modstandsdygtighed

 • Den indvendige lakering, der er modstandsdygtig over for brændstof, sikrer langvarig korrosionsbeskyttelse

 • Bred ventilationskanal (aftappes på mindre end 25 sekunder uden tud)

 • Forseglede sømme på håndtagene sikrer høj stabilitet

 • Hurtiglukning - fuldstændig lækagesikret uanset beholderens vinkel, med sikringsstift
Bemærk

Forsigtig: Kontroller dækslet for lækage efter hver påfyldning eller før transport! Overhold den foreskrevne mærkning ved transport af brændstofbeholderen. Se bemærkninger. Pakningen i beholderens hætte er en sliddel og skal udskiftes fra tid til anden. Pakninger findes under varenr. 0891420744 i PU 5. Ved transport af beholdere, der indeholder brændstof, skal du overholde bestemmelserne i GHS- og ADR-forskrifterne, hvor det er nødvendigt, og sætte den lovpligtige mærkning på beholderen. Vores selvklæbende sikkerhedsetiketter kan bruges til dette, se varenr. 0891420740. Forsigtig: Hældetud og holdeklemme medfølger ikke. Hældetuden skal bestilles separat. Der følger en holdeklemme med hver hældetud.*Konstruktionen opfylder testkravene for emballage bestemt til transport af farligt gods i henhold til følgende internationale bestemmelser i de udgaver, der var gyldige på tidspunktet for udstedelsen af godkendelsescertifikatet: • Europæisk aftale om international vejtransport af farligt gods (ADR)

 • Bestemmelser om international transport af farligt gods ad jernbane (RID)

 • Internationale regler om søtransport af farligt gods (IMDG-kode)

 • FN'S ANBEFALINGER VEDRØRENDE TRANSPORT AF FARLIGT GODS

 • ICAO's tekniske instruktioner, som også er beskrevet i IATA's bestemmelser om farligt gods

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.