Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Silikonefjerner

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Silikonefjerner

Professionel rengøring og affedtning før påføring af klæbemasser eller maling.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Høj rengøringseffekt og lang fordampningstid

  • Ideel til rengøring af plast
Bemærk

Brandfarlige væsker, kategori 3: Specifik målorgantoksicitet – enkeltstående eksponering, kategori 3, centralnervesystemet: Specifik målorgantoksicitet – gentagen eksponering, kategori 1, centralnervesystemet: Indåndingsfare, kategori 1, kronisk toksicitet for vandmiljøet, kategori 2

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.