Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Pumpesprayflaske, modstandsdygtig over for alkaliske produkter
Pumpesprayflaske, modstandsdygtig over for alkaliske produkter - 1
Pumpesprayflaske, modstandsdygtig over for alkaliske produkter - 2
Pumpesprayflaske, modstandsdygtig over for alkaliske produkter - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Pumpesprayflaske, modstandsdygtig over for alkaliske produkter

Til enkel forarbejdning af alkaliske produkter fra dunke og tromler. Meget velegnet til vandige, alkaliske rengøringsmidler med en pH på 7,5-12,0

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

Til enkel forarbejdning af alkaliske produkter fra dunke og tromler. Meget velegnet til vandige, alkaliske rengøringsmidler med en pH på 7,5-12,0

Sikker manuel fjernelse fra transportable beholdereNem at åbne pga. føleelementer på overfladenErgonomisk, robust sprøjteforstøver med langt håndtag


  • Arbejdet er mindre trættende takket være lav betjeningskraft

  • Kan også monteres på værkstedsvognen


Etiket, der kan brugertilpasses


  • Plads til mærkning af påfyldt væske

  • Ekstra felter til sikkerhedsanvisninger


God stabilitet takket være den koniske form

Bemærk

Alkohol-resistent. Ikke egnet til acetone, kraftige rensemidler, universalfortyndere, 1A-monterings- og komponentrensere eller ikke-polære opløsningsmidler som f.eks. nafta og brændstoffer.

PumpesprayflaskeSyrefastAlkalibestandigModstandsdygtig over for opløsningsmidler, 360°
Art.nr.0891 503 0300891 503 0310891 503 001
0891 503 360
Koncentration
SyrerEddikesyre5 %
Kiselsyre100 %
Oxalsyre100 %
Palmitinsyre100 %
Fosforsyre30%
Ftalsyre100 %
Salpetersyre10 %
Svovlsyre10 %
Citronsyre50 %
Citronsyre10 %
AlkoholerAmylalkohol100 %
Butanol100 %
Ethanol100 %
Isopropanol100 %
Methanol100 %
Propanol100 %
Alifatiske kulbrinteforbindelserPropan100 %
Nafta100 %
Isooktan100 %
n-dekan100 %
Hexan100 %
n-heptan100 %
n-pentan100 %
Petroleum100 %
Aromatiske kulbrinteforbindelserBenzen100 %
Cyklohexan100 %
Cyklohexanol100 %
Limonen100 %
Naftalin100 %
Toluol40 %
Xylen100 %
Petroleumolier og derivater herafBenzin100 %
Diesel100 %
Petroleum100 %
Mineralsk olie100 %
Mineralsk terpentin100 %
Alkalier og ketonerAcetone100 %
Acetoneblanding, opløsningsmiddelbaseretOp til 3 % acetone
Ammoniak10 %
Kalciumhydroxid100 %
Fælgrens, ekstremt basisk10 %
Kaliumhydroxid30%
Natriumhydroxid30%
Natriumhydroxid100 %
Terpentinolie100 %

Vær opmærksom på vores oplysninger om bestandighedsdataene


  • Den nøjagtige bestandighed kan ikke garanteres på grund af interaktioner

  • Konsultation og test anbefales

  • Vi kan kun komme med en anbefaling, ikke en garanti

  • Ansvar kun efter producentens funktionstest

  • Kun gyldig, hvis den anvendes korrekt som angivet i betjeningsvejledningen


Oplysningerne gælder ikke for blandinger. Enhederne er ikke egnet til påføring af olieholdige væsker.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.