Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Multi-klæbemasse med stor trækstyrke
Multi-klæbemasse med stor trækstyrke - 1
Multi-klæbemasse med stor trækstyrke - 2
Multi-klæbemasse med stor trækstyrke - 3
Multi-klæbemasse med stor trækstyrke - 4
Multi-klæbemasse med stor trækstyrke - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Multi-klæbemasse med stor trækstyrke

Hurtighærdende montageklæber med stor trækstyrke

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

Limning med stor trækstyrke


 • Meget høj klæbestyrke

 • Viskoplastisk klæbemasse med lav skumdannelseseffekt


Gennemprøvede klæbeegenskaber


 • Testet vedhæftning af "fastsiddende forskallingselementer" ved MPA Braunschweig

 • Testet belastningsgruppe D4 i overensstemmelse med DIN/EN 204 ved ift Rosenheim

 • Testet varmemodstand i overensstemmelse med DIN EN 14257 (WATT 91) af ift Rosenheim


Alsidig anvendelse og klæber til en lang række materialer


 • Meget god vedhæftning til en bred vifte af materialer, f.eks. marmor, syntetisk sten osv.

 • Kan efterfølgende pulverlakeres (+200 °C/30 minutter)

 • Kan slibes og males over


 • Hurtig reaktionstid med høj funktionsstyrke efter blot 15 minutter

 • Hurtig og ensartet hærdning op til 4 mm led

 • Høj modstandsdygtighed (kortvarigt over for fortyndede syrer, alkalier og opløsningsmidler)

 • Modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og ældning

 • Uden silikone og opløsningsmidler
Bemærk
 • Permanente forskallingselementer = Pressede træcementplader (24 mm tykke gulvpaneler og 10 mm tykke vægpaneler), som anvendes i byggeriet til rundforskalling, loftsforskalling og overliggerforskalling. Forskallingen indkapsles i beton (lofter med en tykkelse på 160 mm, tykkere lofter på 180 og 200 mm skal vurderes fra sag til sag) og forbliver i elementet, deraf navnet ”permanent forskalling".

 • Testrapporten 5131/2446a med ekspertudtalelse ved brev fra testinstituttet for byggematerialer i Braunschweig bekræfter, at permanent forskalling med pressede træcementplader (L=10/24), der er limet med effektivt universalklæbemiddel, er egnet til lofter med en tykkelse på op til 160 mm. Lofter med en tykkelse på 180 og 200 mm vurderes fra sag til sag.

 • Viskositeten af PUR-klæbemidler med 1 komponent ved behandling ved +15 °C er ca. dobbelt så stor som ved +25 °C.

 • Sollys misfarver klæbemidlet, men påvirker ikke klæbestyrken.

 • Limning af aluminium, kobber, messing: Kun på kemisk forbehandlede eller belagte overflader: Disse materialer kan ikke permanent limes på en måde, der er modstandsdygtig over for ældning, uden en passende forbehandling af limningsoverfladerne.

 • Pulverlakerede emner og alle metaller skal altid rengøres med aluminiumsrens type 60 (art.nr. 0892 130 030/0892 130 031).

 • Pulverlakering med PTFE-komponenter kan ikke pålideligt limes uden forbehandling (f.eks. plasmaproces).

 • Pressetryk: for limede overflader ≥ 0,015 N/mm²

 • til limning af massivt træ ≥ 1 N/mm²

 • Ved limning af spaltetykkelser ≥ 2,5 mm er limnings-, presse- og hærdningstiderne betydeligt længere, limning af spaltetykkelser ≥5 mm er ikke mulig.

 • Hvis fugt forventes, skal limningsspalterne/limningsoverfladerne også forsegles/beskyttes med en egnet tætningsmasse.

 • Ved limning af metaller med absorberende materialer (f.eks. træ, byggematerialer osv.) kan fugten langsomt transporteres gennem limningsspalten af det absorberende materiale på metaloverfladen, hvor den kan forårsage korrosionsskader på metallet. Metallimningsoverfladen skal derfor have passende korrosionsbeskyttelse, f.eks. maling eller pulverlakering.

 • Ved limning af forskellige materialer (med forskellige ekspansionsegenskaber) skal målene for limningsspalten tilpasses materialeadfærden på sigt.

 • De sammenlimede emner må først males, når klæbemidlet er helt hærdet. Hvis de males for tidligt, kan der dannes blister i malingen.

 • Da det er vanskeligt at definere aluminiumsoverflader og -egenskaber, anbefaler vi altid, at du får tilstrækkelige oplysninger fra leverandøren til, at du kan vælge de optimale forbehandlinger til netop din limning. Det er nødvendigt med tilstrækkelige indledende kontroller.

 • Ved fremstilling og forarbejdning af rustfrit stål anvendes ofte hjælpematerialer som voks, olie osv., som ikke bare kan tørres rene. Det har vist sig, at efter rengøring med opløsningsmidler, slibning eller (endnu bedre) sandblæsning af overfladen, efterfulgt af gentagen rengøring med opløsningsmidler, giver det betydeligt bedre resultater.

 • Forzinkede plader skal altid beskyttes mod permanent fugt. For at undgå dannelse af "hvid rust" skal fugt, der opstår, forhindres i at komme i kontakt med limfladen.

 • Limning af lærketræ: PUR klæbemidler med 1 komponent må aldrig anvendes til limning af lærketræ i udendørs områder. Stoffet "arabinogalactan" i træet svækker i høj grad limningens styrke. Der er ikke konstateret problemer med PVAC- og EPOXI-klæbemidler.

 • Ved limning af massivt træ skal klæbemidlet helst påføres begge limflader.

 • Klæbemidlet er let skummende og er derfor velegnet til brug på let ujævne overflader. Pressetid skal justeres efter limleddets tykkelse.

 • Til limning af massivt træ til udendørs brug skal der udføres passende test for at bestemme den optimale permanente limning afhængigt af trætypen, vejrintensiteten, overfladebeskyttelsen og limningsspaltens geometri.

 • Hindedannelses- og sammenføjningstid samt de nødvendige tryk- og behandlingstider påvirkes af bl.a. kriterier som materiale, temperatur, mængde og luftfugtighed. Det betyder, at de kun kan bestemmes præcist ved hjælp af uafhængige test. Installatøren bør tilføje passende sikkerhedsmargener for de angivne referenceværdier.
 • Testet vedhæftning af fastsiddende forskallingselementer ved MPA Braunschweig

 • Testet belastningsgruppe D4 i overensstemmelse med DIN/EN 204 ved ift Rosenheim

 • Testet varmemodstand i overensstemmelse med DIN EN 14257 (WATT 91) af ift Rosenheim

 • Franske VOC-emissioner klasse A+


*Permanente forskallingselementer: Pressede træcementplader, som anvendes i byggeriet til mangekantet rundforskalling, loftsforskalling og overliggerforskalling. Forskallingen indkapsles i beton og forbliver i elementet, og kaldes derfor "permanent forskalling".

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!